Mapa realizacji

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

Wspólne dobro

Okręg: Okręg nr 5 Wodąca

Koszt: 15 097 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podlesiu

Okręg: Okręg nr 1 Podlesie

Koszt: 11 598 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Szkolnej (bloki)

Okręg: Okręg nr 4 Centrum Północ

Koszt: 12 359 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Piękne otoczenie wielofunkcyjnego boiska – kostka brukowa wokół altan

Okręg: Okręg nr 2 Bór z Przeniem

Koszt: 13 100 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - mieszkańców i strażaków Miasta Bukowno.

Okręg: Okręg nr 4 Centrum Północ

Koszt: 28 900 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Plenerowa Strefa Rekreacji (kręgielnia, stół do bilarda i tenisa stołowego, MEGA Szachy)

Okręg: Okręg nr 3 Centrum Południe

Koszt: 27 700 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Piękne otoczenie wielofunkcyjnego boiska – zieleń wokół boiska i altan

Okręg: Okręg nr 2 Bór z Przeniem

Koszt: 20 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Impuls Życia Defibrylator AED dostępny 24h

Okręg: Okręg nr 6 Stare Bukowno z Przymiarkami

Koszt: 13 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

STREFA RELAKSU POD CHMURKĄ

Okręg: Okręg nr 4 Centrum Północ

Koszt: 29 940 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

"Oaza zieleni, spokoju i smaku" - stworzenie sensorycznego skweru przy Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie.

Okręg: Okręg nr 4 Centrum Północ

Koszt: 45 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. E. Puza 10 poprzez ustawienie dwóch przenośnych wiat dla korzystających z boiska dla ogółu mieszkańców

Okręg: Okręg nr 6 Stare Bukowno z Przymiarkami

Koszt: 10 081 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

Integracja cyfrowo - kulinarna

Okręg: Okręg nr 1 Podlesie

Koszt: 10 800 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja placu zabaw w Miejskim Przedszkolu w Bukownie przy ul. Sławkowskiej 133 w zestaw do zabaw psychoruchowych

Okręg: Okręg nr 6 Stare Bukowno z Przymiarkami

Koszt: 18 960 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa altany rekreacyjnej

Okręg: Okręg nr 2 Bór z Przeniem

Koszt: 12 200 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Dobry plac

Okręg: Okręg nr 5 Wodąca

Koszt: 13 589 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa Tężni Solankowej

Okręg: Okręg nr 3 Centrum Południe

Koszt: 25 876 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Zakup szafek dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie

Okręg: Okręg nr 4 Centrum Północ

Koszt: 30 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie jednostek OSP Bukowno Miasto, OSP Stare Bukowno, OSP Bukowno Bór w sprzęt pożarniczy, mundury oraz remont sali szkoleniowej i MDP.

Koszt: 70 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa zjazdu linowego (tyrolki) przy ul. Leśnej

Okręg: Okręg nr 4 Centrum Północ

Koszt: 19 887 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt