zadanie nr 1

1. Integracja cyfrowo - kulinarna


Lokalizacja

Ul. Olkuska 8, 32-332 Bukowno.

Skrócony opis

Uzupełnienie i wymiana wyposażenia kącika kulinarnego w MOK filia w Podlesiu dla wsparcia integracji mieszkańców oraz zakup tabletu na wyposażenie Biblioteki Publicznej filia w Podlesiu.

Opis zadania

Propozycja zadania w okręgu Podlesie to wymiana przestarzałego sprzętu i uzupełnienie brakujących szafek do przechowywania akcesoriów używanych do organizacji i obsługi integracyjnych spotkań okolicznościowych mieszkańców (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, Mikołajki, itp.).
1. Zakup i montaż szafek - 6 300 zł
2. Zakup i instalacja wyposażenia uzupełniającego - 3 000 zł
3. Zakup tabletu na wyposażenie Biblioteki Publicznej w Bukownie, filia w Podlesiu – 1 500 zł

Efektem podjętych działań ma być bezpieczna przestrzeń, dzięki której zostanie usprawniona organizacja tradycyjnych spotkań mieszkańców, oraz będzie możliwa organizacja spotkań i warsztatów o tematyce kulinarnej.

Szczegóły zadania znajdują się w załączniku "2019 Budżet obywatelski Podlesie v3.pdf

Uzasadnienie realizacji zadania

Zadanie podzielone jest na dwie części, które razem dają miejsce dobrze wyposażone i przyjazne wszystkim mieszkańcom i sprzyjają integracji różnych grup wiekowych.
- kącik kulinarny: wszystkie grupy mieszkańców
- tablet - młodzież, dorośli, a zwłaszcza seniorzy

1. Obecny stan wyposażenia uniemożliwia kontynuowanie tradycyjnych spotkań mieszkańców na dotychczasowym poziomie. Odnowienie wyposażenia i dostosowanie do obecnych standardów pozwoli poszerzyć ofertę MOKu dla integracji mieszkańców Podlesia.

2. Coraz większą popularnością wśród naszych seniorów cieszą się urządzenia mobilne. Spora część wymieniła już tradycyjne komórki na smartfony, zaczynają też używać tabletów. Informacje i szkolenia na temat obsługi otrzymują w bibliotece. Zasadnym jest posiadanie takiego urządzenia na wyposażeniu, aby większa liczba mieszkańców mogła podnosić swoje cyfrowe kompetencje.

Prezentacja zadania oraz jego wartość

10 800 zł
Szczegóły zadania znajdują się w załączniku "2019 Budżet obywatelski Podlesie v3.pdf