zadanie nr 10

10. Budowa zjazdu linowego (tyrolki) przy ul. Leśnej


Lokalizacja

Zjazd linowy usytuowany będzie przy ul. Leśnej na działce nr 664/5, obok istniejącego placu zabaw „Leśne Marzenia” oraz siłowni zewnętrznej „Aktywni na co dzień”.

Skrócony opis

Projekt zakłada budowę zjazdu linowego (tyrolki) o wymiarach 24m x 2m, która mieścić się będzie w Okręgu nr 4 "Centrum Północ" na działce nr 664/5 obok istniejącego placu zabaw „Leśne Marzenia” oraz siłowni zewnętrznej „Aktywni na co dzień”. Zarówno dzieci jak i młodzież bardzo chętnie korzystać będą z tej formy rozrywki, która oprócz wspierania kondycji fizycznej zapewni również świetną zabawę.

Opis zadania

Projekt zakłada budowę zjazdu linowego (tyrolki) o wymiarach 24m x 2m (wymagana strefa bezpieczeństwa 27m x 5m), która mieścić się będzie w Okręgu nr 4 "Centrum Północ" na działce nr 664/5 obok istniejącego placu zabaw „Leśne Marzenia” oraz siłowni zewnętrznej „Aktywni na co dzień”. Zjazd linowy umożliwia przemieszczanie się na linie w powietrzu między dwoma oddalonymi od siebie punktami. Początek zjazdu rozpoczyna się od podestu gdzie dziecko siada na okrągłym gumowym siedzisku i trzymając się liny zjeżdża do końca zjazdu. Potrzeba budowy zjazdu linowego wynika z braku podobnych miejsc, które znajdowałyby się na terenie miasta Bukowna.

Uzasadnienie realizacji zadania

Zjazd linowy zlokalizowany obok placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej będzie doskonałym uzupełnieniem terenu rekreacyjnego zapewniając aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Zarówno dzieci jak i młodzież bardzo chętnie korzystać będą z tej formy rozrywki, która oprócz wspierania kondycji fizycznej zapewni również świetną zabawę. Budowa zjazdu linowego w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej pozwalałaby na aktywne spędzanie wolnego czasu zarówno przez dzieci jak i ich opiekunów.

Prezentacja zadania oraz jego wartość

1) Koszt wykonania projektu technicznego - 500,00 zł brutto
2) Koszt przygotowania terenu pod zjazd linowy - 9 301,41 zł brutto
3) Koszt metalowego zjazdu linowego (wliczony transport oraz montaż) - 9 471,00 zł brutto
4) Koszt zakupu metalowego kosza na śmieci (kosz zamontowany będzie w pobliżu zjazdu linowego na terenie siłowni zewnętrznej) (nr katalogowy AVIS 227) - 615,00 brutto

RAZEM: 19 887,41 zł brutto

(Szczegółowy kosztorys przygotowania terenu pod zjazd linowy oraz oferta cenowa dotycząca zakupu zjazdu linowego w załącznikach)