Budżet Obywatelski Miasta Bukowno

Słowo od burmistrza

Drodzy Mieszkańcy Bukowna!

Już po raz piąty mają Państwo możliwość bezpośredniego decydowania o części wydatków budżetu naszego Miasta, angażując się w Budżet Obywatelski Miasta Bukowno na rok 2020. Dotychczasowe edycje pokazały, że Mieszkańcy uzyskują w ten sposób możliwość wywierania realnego wpływu na sprawy naszego Miasta i społeczności lokalnej, na kształtowanie Państwa najbliższego otoczenia. Dlatego serdecznie zachęcam Państwa do zaangażowania się w tegoroczną edycję naszego budżetu obywatelskiego.

Burmistrz Miasta Bukowno
Mirosław Gajdziszewski

Dlaczego warto angażować się
w życie Twojego miasta?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei Budżetu Obywatelskiego.
Wspólnie możecie realizować własne pomysły aby tworzyć miasto marzeń.

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw, boisk

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę