zadanie nr 3

3. Zakup szafek dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bukownie, ul. Szkolna 8

Skrócony opis

Zakup szkolnych szafek skrytkowych dla 300 uczniów. Dzięki temu uczniowie będą mogli zostawiać podręczniki, przybory szkolne i drobny sprzęt sportowy. Podniesie to komfort pobytu ucznia w szkole i zapobiegnie zjawisku nadmiernego przeciążenia tornistrów. Szafka w szkole=lekki tornister.

Opis zadania

Zakup szkolnych szafek skrytkowych. Jeden moduł przeznaczony jest dla 12 uczniów, a jego koszt wynosi 1200 zł. Potrzebnych jest 25 modułów. Powyższa inwestycja przewiduje zakup i montaż w/w modułów w celu udostępnienia ich uczniom, dzięki czemu będą mogli zostawiać w nich podręczniki, przybory szkolne i drobny sprzęt sportowy. Podniesie to komfort pobytu ucznia w szkole i zapobiegnie zjawisku nadmiernego przeciążenia tornistrów. Realizacja zadania wpisze się w program profilaktyki zdrowotnej, zapobiegając schorzeniom i chorobom kręgosłupa. Poza tym solidne, kolorowe i estetyczne szafki staną się ozdobą szkolnych korytarzy.

Uzasadnienie realizacji zadania

Szafki uczniowskie potrzebne są z uwagi na zachowanie higieny i porządku. Pozwolą na przyporządkowanie i oznaczenie miejsca pozostawiania przez każdego ucznia jego podręczników, osobistych przyborów. Zamykane szafki gwarantowałyby prywatność, uczyłyby odpowiedzialności i zabezpieczały przed ewentualną kradzieżą. Dzięki temu zakupowi tornistry uczniów zostaną „odchudzone”, co będzie miało bardzo duży wpływ na prawidłową postawę.
Realizacja tego projektu spełni oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli.

Prezentacja zadania oraz jego wartość

Szafa skrytkowa wykonana została w całości z blachy stalowej. Posiada 12 skrytek rozmieszczonych po 4 w trzech kolumnach. WYMIARY: wysokość: 1800 mm szerokość: 900 mm głębokość: 350 mm / 450 mm CECHY SZAFKI: szafka 12-skrytkowa, wykonana z blachy stalowej o grubości 0,8 mm, malowana metodą proszkową, wewnątrz każdej szafki znajduje się jedna półka do przechowywania np: podręczników i przyborów szkolnych, zamykane unikalnym zamkiem z kodem szyfrowym, Master Key - klucz dyrektorski, uniwersalny, umożliwiający otwarcie każdej szafki, otwory wentylacyjne w drzwiach szafek, szafki spełniają wymagania norm i obowiązujących przepisów przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości PN- 90/F-06010/05. Koszt 1 modułu – 1200 zł. Ilość - 25 sztuk. Łączna kwota: 30 000 zł.

Załączniki