zadanie nr 1

1. Budowa altany rekreacyjnej


Lokalizacja

Miejsce wykonania budowy altany rekreacyjnej to plac w okolicy boisk sportowych przy dawnej szkole ul. Wiejska
Dokładna lokalizacja w załączniku nr. 1.

Skrócony opis

Budowa dwóch altan o wymiarach 3x3m. połączonych ze sobą, wraz z dwoma kompletami stołów i ławek.

Opis zadania

Realizacja zadania ma polegać na wybudowaniu dwóch altan o wymiarach 3x3m. połączonych ze sobą, wraz z dwoma kompletami stołów i ławek. Efektem podjętych działać ma to być miejsce miłego spędzania czasu mieszkańców podczas imprez plenerowych, oraz miejsce odpoczynku dla rodziców przebywających na placu ze swoimi pociechami.

Uzasadnienie realizacji zadania

Na budowie altan skorzystali by mieszkańcy osiedla Bór z Przeniem. Było by to miejsce odpoczynku i możliwość miłego spędzania czasu naszych mieszkańców.

Prezentacja zadania oraz jego wartość

Plan wraz ze szkicem w załączniku nr.1
Koszt wykonania altan połączonych ze sobą wraz ze stołami i ławkami i montażem i transportem to 12.200 zł. Kosztorys i materiały prezentujące zadanie w załączniku nr. 2 i 3.

Załączniki