zadanie nr 4

4. Doposażenie jednostek OSP Bukowno Miasto, OSP Stare Bukowno, OSP Bukowno Bór w sprzęt pożarniczy, mundury oraz remont sali szkoleniowej i MDP.


Zdjęcie do projektu Doposażenie jednostek OSP Bukowno Miasto, OSP Stare Bukowno, OSP Bukowno Bór w sprzęt pożarniczy, mundury oraz remont sali szkoleniowej i MDP.

Lokalizacja

OKRĘG: Zadanie ogólnomiejskie.
Wspólnie realizowane zadanie przez jednostki OSP Bukowno Miasto, OSP Stare Bukowno, OSP Bukowno Bór znacznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Bukowno. Pozwoli na podjęcie skutecznych czynności w miejscu prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych, poprawi bezpieczeństwo ratowników oraz poprawi warunki w jakich strażacy będą mogli podnosić swoje umiejętności oraz wiedzę z zakresu ratownictwa.

Skrócony opis

Doposażenie jednostek OSP z terenu Miasta Bukowno w sprzęt niezbędny do udzielenia pomocy na miejscu zdarzenia, środki ochrony indywidualnej oraz remont sali szkoleniowej.
OSP Bukowno Miasto: zakup sprzętu do rat. technicznego i pożarniczego, mundurów,
OSP Stare Bukowno: zakup mundurów dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych,
OSP Bukowno Bór: remont sali szkoleniowej i MDP

Opis zadania

Zadanie przewiduje doposażenie jednostki OSP Bukowno Miasto w sprzęt wykorzystywany w ratownictwie technicznym i pożarniczym. Z pozyskanych środków zostanie zakupiony zestaw kominiarski, pilarki STHIL, sprzęt do działań ratowniczych min. kliny do stabilizacji pojazdów oraz zabezpieczenie na poduszkę AirBag. Jednostka zakupi również mundury specjalne, buty oraz rękawice.
Jednostka OSP Stare Bukowno z pozyskanych środków zakupi ubrania specjalne BALLYCLARE XENON BASIC dla strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Zdobyte fundusze pozwolą jednostce na zakup 8 kompletnych mundurów. Ubranie specjalne posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB pozwalające na użytkowanie ich w czasie akcji.
Jednostka OSP Bukowno Bór w ramach pozyskanych środków, planuje przeprowadzić remont Sali Szkoleniowej oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W zakres prac wchodzi usunięcie starej boazerii, położenie gładzi szpachlowej na ściany, wymiana drzwi wejściowych na salę oraz do wieży.

Uzasadnienie realizacji zadania

Doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy oraz Środki Ochrony Indywidualnej podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Bukowno oraz strażaków - ratowników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Przeprowadzenie remontu Sali Szkoleniowej oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, poprawi warunki w jakich strażacy będą mogli podnosić swoje umiejętności oraz wiedzę z zakresu ratownictwa.

Zakupiony przez jednostkę OSP Bukowno Miasto zestaw kominiarski będzie wykorzystywany w trakcie pożarów przewodów kominowych. Pilarki STIHL zastąpią dotychczasowe, kilkudziesięcioletnie, wysłużone już piły. Sprawność i odpowiednia moc pilarek jest nieoceniona przy usuwaniu miejscowych zagrożeń takich jak wiatrołomy, powalone drzewa na drogi i chodniki. Dzięki zakupie mundurów specjalnych, butów, oraz rękawic poprawi się bezpieczeństwo strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Zakupione przez jednostkę OSP Stare Bukowno kompletne ubrania specjalne BALLYCLARE XENON BASIC dla strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa strażaków oraz przełożą się na skuteczniejszą i szybszą pomoc poszkodowanym dzięki ergonomicznemu rozmieszczeniu kieszeń, maksimum ruchów wykonywanych podczas działań.

Przeprowadzony remont Sali Szkoleniowej oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przez jednostkę OSP Bukowno Bór poprawi warunki w jakich strażacy będą mogli podnosić swoje umiejętności oraz wiedzę z zakresu ratownictwa. Z wyremontowanej sali będą korzystać również członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz miejscowi mieszkańcy. Remont poprawi wizerunek i prestiż Sali Szkoleniowej oraz całego budynku jednostki.

Prezentacja zadania oraz jego wartość

OSP Bukowno Miasto: 23 400,00 zł
- zakup sprzętu przeznaczonego do ratownictwa technicznego i pożarniczego oraz mundurów, butów i rękawic,

OSP Stare Bukowno: 23 300,00 zł
- zakup mundurów specjalnych przeznaczonych dla strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo - gasniczych,

OSP Bukowno Bór: 23 300,00 zł
- remont Sali Szkoleniowej oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Wartość zadania - RAZEM: 70 000,00 zł (brutto)

* szczegółowy kosztorys zadania w załączniku nr 1.