zadanie nr 2

2. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - mieszkańców i strażaków Miasta Bukowno.


Lokalizacja

Zadnie zostanie zrealizowane na terenie okręgu nr 4 Centrum Północ - ul. Górnicza 1A.

Skrócony opis

Zadanie pt "POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - mieszkańców i strażaków Miasta Bukowno" ma na celu popularyzowanie świadomości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych wśród mieszkańców Miasta Bukowno oraz strażaków - ratowników.

Opis zadania

W ramach realizacji zadania "POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - mieszkańców i strażaków Miasta Bukowno" zakupione zostanie wyposażenie sali szkoleniowej przeznaczonej popularyzowaniu świadomości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród mieszkańców Miasta Bukowno. Zakupiony zostanie również sprzęt nagłaśniający i multimedialny przeznaczony do prowadzenia prelekcji na temat bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych. Dzięki zakupionemu wyposażeniu oraz sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego strażacy - ratownicy będą mogli odbywać cykliczne, doskonalące umiejętności szkolenia mające na celu udoskonalenie umiejętności przydatnych i wykorzystywanych w czasie akcji ratowniczo - gaśniczych.

Uzasadnienie realizacji zadania

Dzięki zrealizowaniu zadania "POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - mieszkańców i strażaków Miasta Bukowno" zostaną przeprowadzone prelekcje na temat bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych dla mieszkańców Miasta Bukowno. Skorzystają na tym zarówno najmłodsi mieszkańcy naszego miasta, dorośli oraz wszystkie chętne osoby, które będą miały ochotę poszerzyć swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych. Strażacy - ratownicy będą mogli odbywać cykliczne szkolenia mające na celu udoskonalenie umiejętności przydatnych i później wykorzystywanych w czasie akcji ratowniczo - gaśniczych. Realizacja zadania "POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - mieszkańców i strażaków Miasta Bukowno" pozwoli przełamać lęki i obawy osób "bojących" się udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. W trakcje prelekcji mieszkańcy Miasta Bukowno będą mieli możliwość obycia się zarówno z fantomem szkoleniowym (na którym można się nauczyć przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej) (RKO) oraz z szkoleniowym Defibrylatorem (AED), których w dzisiejszych czasach pojawia się coraz więcej w miejscach publicznych.

Prezentacja zadania oraz jego wartość

Szacunkowe koszty zadania "POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - mieszkańców i strażaków Miasta Bukowno":
Zakup wyposażenia sali szkoleniowej: 18 244,00 zł
Zakup sprzętu nagłaśniającego: 3 150,00 zł
Zakup sprzętu multimedialnego: 7 506,00 zł

ŁĄCZNIE: 28 900,00 zł (brutto)

Szczegółowy, szacunkowy kosztorys zadania znajduję się w załączniku nr 1.

Załączniki