zadanie nr 3

3. Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. E. Puza 10 poprzez ustawienie dwóch przenośnych wiat dla korzystających z boiska dla ogółu mieszkańców


Lokalizacja

Adres do zainstalowania wiat to ul. E. Puza 10, 32-332 Bukowno. Boisko to znajduje się przy drodze z Bukowna ul. Sławkowska do Bukowno centrum obok remizy strażackiej w Bukownie Starym nr działki 1575

Skrócony opis

W ramach projektu mają być zakupione dwie przenośne wiaty z kołami do transportu. Będzie można korzystać z nich przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Opis zadania

W ramach projektu mają być zakupione dwie przenośne wiaty z kołami do transportu. Będzie można korzystać z nich przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. W wyniku realizacji w/w zadania zwiększy się dostępność w/w obiektu sportowego szczególnie dla młodzieży i dzieci podczas organizowania imprez okolicznościowych np. dzień dziecka, dzień sportu, zawody strażackie.

Uzasadnienie realizacji zadania

W wyniku wykonania zadania skorzystają mieszkańcy Bukowna uprawiający sport i rekreację. Celem tego zadania jest rozszerzenie grupy osób korzystających z w/w boiska sportowego poprzez ułatwienie dostępu przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Projekt rozwiąże problem korzystania z boiska przy złych warunkach atmosferycznych.

Prezentacja zadania oraz jego wartość

koszt projektu
10081,08

Załączniki