zadanie nr 1

1. Dobry plac


Lokalizacja

ul. Wodąca 51, Bukowno
Teren za budynkiem, tuż przy ścianie plus doniczki ustawione wzdłuż zamiast obecnych kamieni (3szt) oraz jedna
na początku wjazdu - wg mapki

Skrócony opis

Plac od dawna wymaga remontu, czyli będzie bezpieczniej. Dodatkowe doniczki z roślinnością będą upiększały teren przy placu MOK Bukowno Filia Wodąca.  Klocki, które są w projekcie będą mogły rozwijać wyobraźnie dzieci przebywających na powietrzu lub/i w MOK Bukowno Filia Wodąca (klocki będą pod opieką filii)

Opis zadania

Plac od dawna wymaga remontu. Na tym placu będzie zmieniona nawierzchnia i odwodniony teren, czyli będzie bezpieczniej. Dodatkowe doniczki z roślinnością będą upiększały teren przy placu MOK Bukowno Filia Wodąca.  Klocki, które są w projekcie będą mogły rozwijać wyobraźnie dzieci przebywających na powietrzu lub/i w MOK Bukowno Filia Wodąca (klocki będą pod opieką filii).

Uzasadnienie realizacji zadania

Plac po odwodnieniu i wyrównaniu będzie bezpieczny. Obecny stan nie gwarantuje tego. Mieszkańcy Osiedla Wodąca bez obaw będą mogli chodzić po nim jak i również goście. Dodatkowe doniczki z roślinnością upiększą teren. Klocki, które są w projekcie będą mogły rozwijać wyobraźnie dzieci przebywających na powietrzu lub/i w MOK Bukowno Filia Wodąca.

Prezentacja zadania oraz jego wartość

Całkowity koszt zadania to 13 589,85 zł wg załączników tj.:
1. Kosztorys "Dobry plac"
2. Kosztorys 6/DBD/BO/2019
3. Mapka sytuacyjna