zadanie nr 1

1. Piękne otoczenie wielofunkcyjnego boiska – kostka brukowa wokół altan


Lokalizacja

Bukowno, ul. Wiejska teren przy boisku wielofunkcyjnym należący do Wspólnoty Gruntowo-Leśnej zlokalizowany pomiędzy budynkami oznaczonymi numerami 143 i 145

Skrócony opis

Zakończenie realizacji boiska wielofunkcyjnego w Borze Biskupim uczyni centralne miejsce naszego osiedla praktycznym i bezpiecznym. Boisko razem z altanami realizowanymi z BO2019 stanowić będzie piękną, przydatną i użyteczną infrastrukturę wykorzystywaną przez dzieci, młodzież ale i dorosłych. Aby wizytówka naszego osiedla była jeszcze piękniejsza chcielibyśmy odnowić bezpośrednie otoczenie boiska

Opis zadania

Po zakończeniu realizacji boiska wielofunkcyjnego w Borze Biskupim chcielibyśmy uporządkować teren wokół niego, czyniąc centralne miejsce naszego osiedla jeszcze ładniejszym. Planujemy ułożenie kostki brukowej w formie chodnika dookoła altan, które zostaną zbudowane z Budżetu Obywatelskiego 2019, a także zbudowanie chodnika pomiędzy altanami a wejściem na teren boiska i bezpośrednio przed wejściem na teren boiska wielofunkcyjnego.

Uzasadnienie realizacji zadania

Na realizacji projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy korzystający zarówno z boiska jak i altan. Realizacja zadania pozwoli uczynić jeszcze milszym korzystanie z centralnego miejsca naszego osiedla.

Prezentacja zadania oraz jego wartość

Aby zrealizować zadanie niezbędne będzie:
- przygotowanie (wnioskodawca oraz Radny naszego osiedla) we współpracy z Referatem Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Budownictwa UM finalnego projektu;
- zakup i położenie kostki brukowej oraz krawężników.

Szczegółowy kosztorys:
Obrzeże kostki 84 x 35zł - 2.940 zł;
Kostka 45m2 x 200zł - 9.000 zł;
Projekt na mapie zasadniczej oraz zgłoszenie - 1.160 zł;
RAZEM 13.100 PLN

Załączniki