zadanie nr 3

3. "Oaza zieleni, spokoju i smaku" - stworzenie sensorycznego skweru przy Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie.


Lokalizacja

Zadanie zostanie zrealizowane na terenie przyległym do Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny przy Ul. Kolejowej, obręb Starczynów działka nr 294.Jest to skwer mieszczący się między budynkiem byłej szkoły Skałka a internatem szkolnym. Opisywany teren to około 8 arów powierzchni.

Skrócony opis

Projekt polega na stworzeniu sensorycznego skweru jako miejsca poznawczego, terapeutycznego i rekreacyjnego  przy Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie będącym elementem dopełnienia terapii dzieci z niepełnosprawnościami, oraz relaksem i odpoczynkiem młodzieży i wszystkich mieszkańców miasta.

Opis zadania

Zadanie polega na odnowieniu, dostosowaniu i przebudowaniu skweru dostosowując jego funkcje do potrzeb przebywających na jego terenie osób. Głównie są to dzieci z niepełnosprawnościami, rodzice, młodzi sportowcy. Efektem projektu będzie:
-zniwelowanie barier architektonicznych uniemożliwiających dostęp osób z niepełnosprawnościami
- wykorzystanie i zrewitalizowanie zaniedbanego terenu miasta,
- zwiększenie integracji dzieci z niepełnosprawnościami ze zdrowymi rówieśnikami,
- pozytywny wpływ naturalnego środowiska na rozwój dzieci i młodzieży,
- poprawa wizerunku przestrzeni miejskiej,
- usunięcie barier architektonicznych poprzez stworzenie np. podjazdów (jednolitego poziomu) dla wózków inwalidzkich dla osób z ograniczonymi zdolnościami ruchowymi.

Uzasadnienie realizacji zadania

Powstałe miejsce  pozytywnie wpłynie na jakość życia i zdrowia mieszkańców miasta zwłaszcza rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnościami. Jest odpowiedzią na głosy rodzin pragnących spędzać czas w specjalnie zaaranżowanej otwartej przestrzeni w kontakcie z darami natury. Skwer będzie miejscem wytchnienia, wyciszenia wśród odpowiednio dobranej roślinności w postaci krzewów, bylin, ziół i przypraw. Odpowiedni system nasadzania uwzględnia okresy kwitnień, intensywności zapachów itp. spełni funkcje edukacyjne, terapeutyczne i rekreacyjne . Powstaną  mini strefy sensoryczne stymulujące zapach, dotyk ,dźwięk, smak. Dodatkowo rośliny będą tak dobrane aby przyciągały swoją różnorodnością owady, ptaki,system nawadniania pozwoli odwiedzającym poczuć się jako "gospodarzom i dbającym o roślinność "
Realizacja zadania zmniejszy problem izolacji dzieci niepełnosprawnych, będzie sprzyjała kontaktom ze  zdrowymi rówieśnikami jak i przyrodą w przestrzeni miasta.  

Prezentacja zadania oraz jego wartość

Projekt polega na renowacji, nowych nasadzeniach i dostosowaniu do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców miasta klombu mieszczącego się przy CWDNiR.
Główne prace to:
-opracowanie projektu przestrzeni -1500,00 zł brutto
-nawiezienie i użyźnienie gleby -3600,00 zł brutto
-wymiana obrzeży wytyczających klomb (około 100 mb) 5000,00 zł brutt
- wymiana i poszerzenie ciągów komunikacyjnych (chodników), (około 80 mb) 12150,00 zł brutto
- montaż ławek, koszy na śmieci, (5 szt. kosz, 5 szt. ławki ) 500,00 zł +5000,00 zł =5500,00 zł  brutto
-nowe nasadzenia (drzewa, krzewy, byliny, zioła) 7000,00 zł brutto
- zakup i montaż poidełek i karmników dla ptaków i owadów  5 x 200,00 zł=1000,00 zł brutto
-zakup i montaż elementów sensorycznych (dzwonki, gra :kółko krzyżyk, cymbały) 750+2500+3000=6250,00 zł brutto
-zakup i montaż zbiorników na wodę deszczową niezbędną do podlewania skweru- 1500x2=3000 zł brutto
RAZEM 45000,00 zł brutto

Załączniki