zadanie nr 2

2. Impuls Życia Defibrylator AED dostępny 24h


Zdjęcie do projektu Impuls Życia Defibrylator AED dostępny 24h

Lokalizacja

Budynek remizy OSP Stare Bukowno, ściana frontowa.

Skrócony opis

Zakup oraz montaż specjalnej kapsuły wraz z automatycznym defibrylatorem AED na elewacji budynku remizy OSP Stare Bukowno.
Podłączenie kapsuły do istniejącego systemu alarmowania strażaków-ratowników OSP tj. wiadomość SMS oraz syrenę elektroniczną.
Zakup szkoleniowego defibrylatora AED.

Opis zadania

Zrealizowanie projektu umożliwi stworzenie ogólnego dostęp do automatycznego defibrylatora w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia (zatrzymanie pracy serca).
Po przez cykliczne szkolenia dla mieszkańców oraz akcję informacyjną wzrośnie poziom świadomości oraz umiejętności na temat udzielania podstawowej pierwszej pomocy z wykorzystaniem AED.
Natychmiastowe automatyczne powiadomienie strażaków-ratowników OSP z chwilą wyjęcia defibrylatora z kapsuły umożliwi dodatkowe wsparcie dla osoby udzielającej pierwszej pomocy.

Uzasadnienie realizacji zadania

Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi ogólny, całodobowy dostęp mieszkańców do zewnętrznego defibrylatora (AED) w stanach zagrożenia życia, a automatyczne alarmowanie (syrena oraz przesłanie SMS do strażaków-ratowników) pozwoli na szybkie wsparcie poszkodowanego przez osoby z przeszkoleniem z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dzięki szkoleniu z defibrylatorem treningowym mieszkańców wzrośnie ich świadomość, wiedza na temat wczesnej defibrylacji ratującej życie oraz nabyta zostanie umiejętność obsługi defibrylatora (AED). Projekt z pewnością poprawi bezpieczeństwo lokalnej społeczności w sytuacji zagrożenia życia.

Prezentacja zadania oraz jego wartość

Zakup defibrylatora ZOLL AED PLUS 5000zł
Zakup Szkoleniowego defibrylatora ZOLL AED TRAINER II 2600zl
Zakup kapsuły na AED ROTAID SOLID PLUS HEAT z alarmem dźwiękowym 2300zł
Zakup tablicy informacyjnej 500zł
Zakup kamery monitorującej kapsułę 1700zł
Montaż na elewacji budynku remizy OSP Stare Bukowno oraz instalacja do systemu alarmowania strażaków-ratowników 900zł

Załączniki