zadanie nr 2

2. Piękne otoczenie wielofunkcyjnego boiska – zieleń wokół boiska i altan


Lokalizacja

Bukowno, ul. Wiejska teren przy boisku wielofunkcyjnym należący do Wspólnoty Gruntowo-Leśnej zlokalizowany pomiędzy budynkami oznaczonymi numerami 143 i 145

Skrócony opis

Zakończenie realizacji boiska wielofunkcyjnego w Borze Biskupim uczyni centralne miejsce naszego osiedla praktycznym i bezpiecznym. Boisko razem z altanami realizowanymi z BO2019 stanowić będzie piękną, przydatną i użyteczną infrastrukturę wykorzystywaną przez dzieci, młodzież ale i dorosłych. Aby wizytówka naszego osiedla była jeszcze piękniejsza chcielibyśmy odnowić bezpośrednie otoczenie boiska

Opis zadania

Po zakończeniu realizacji boiska wielofunkcyjnego w Borze Biskupim chcielibyśmy uporządkować teren wokół niego, czyniąc centralne miejsce naszego osiedla jeszcze ładniejszym. Planujemy aranżację zieleni wokół boiska i  altan, które zostaną zbudowane z Budżetu Obywatelskiego 2019. Projekt zakłada również odnowienie miejsca na ognisko oraz zakup i ustawienie wokół ogniska ław biesiadnych.

Uzasadnienie realizacji zadania

Na realizacji projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy korzystający zarówno z boiska, placu zabaw jak i altan. Realizacja zadania pozwoli uczynić jeszcze milszym korzystanie z centralnego miejsca naszego osiedla.

Prezentacja zadania oraz jego wartość

Aby zrealizować zadanie niezbędne będzie:
- przygotowanie (wnioskodawca oraz Radny naszego osiedla) we współpracy z Referatem Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Budownictwa UM finalnego projektu;
- uporządkowanie terenu zakup i nasadzenie roślin wokół boiska (niskie nasadzenia, wysokie nasadzenia oraz rośliny płożące i okrywowe pomiędzy drogą a boiskiem)

Szczegółowy kosztorys i zakres przedmiotowy w zakresie nasadzenia roślin zawarto w kosztorysie specjalistycznej firmy zajmującej się aranżacją zieleni. Kosztorys opiewa brutto na 17.470,00 PLN.
Dodatkowo w ramach zadania planowany jest zakup 4 solidnych drewnianych ław biesiadnych z bali oraz przygotowanie miejsca na ognisko - łączny koszt 2.530,00 PLN.

ŁĄCZNY BUDŻET ZADANIA 20.000 PLN

Załączniki