zadanie nr 1

1. Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podlesiu


Lokalizacja

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 3
ul. Olkuska 8
32-332 Bukowno

Skrócony opis

W ramach remontu Filii nr 3 MBP w Bukownie odnowione zostaną ściany, sufit a obecna podłoga z linoleum zastąpiona zostanie płytkami.

Opis zadania

Planowany remont zakłada zerwanie starych tapet ze ścian oraz usunięcie linoleum z podłogi. Ściany i sufit zostaną pokryte i wyrównane gładzią gipsową. Wymienione zostaną wyłączniki, gniazda elektryczne i kratki wentylacyjne. Podłogę pokryją płytki ceramiczne.
W efekcie przeprowadzonych prac pomieszczenia biblioteki uzyskają nowy, estetyczny wygląd, staną się jaśniejsze i optycznie większe.

Uzasadnienie realizacji zadania

Pomieszczenia Filii nr 3 MBP w Bukownie od lat wymagają gruntownego remontu. Odnowienie sufitów, ścian i podłóg znacznie poprawi wizerunek biblioteki. Pomieszczenia staną się bardziej funkcjonalne i przyjazne dla użytkowników.

Prezentacja zadania oraz jego wartość

1. Roboty rozbiórkowe: zerwanie starych tapet, zerwanie posadzki, demontaż gniazd wtyczkowych i wyłączników, wykucie z muru ościeżnic - 454,05 zł.
2. Modernizacja ścian i sufitów: gładź gipsowa, montaż gniazdek, przełączników oraz kratek wentylacyjnych - 1 138,48 zł.
3. Modernizacja podłogi: wyrównanie zaprawą cementową, ułożenie płytek - 8 188,89 zł.
4. Rezerwa na roboty nieprzewidziane (według załączonego kosztorysu MZGK) - 1 467,21 zł.
5. Zakup farb - 349,86 zł.