zadanie nr 1

1. Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Szkolnej (bloki)


Lokalizacja

Teren Spółdzielni Mieszkaniowej "BUCZYNA" w Bukownie, ul. Szkolna (bloki)

Skrócony opis

Głównym celem projektu jest wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy ul. Szkolnej (bloki). Łącznie w ramach projektu zostanie zakupionych 14 sztuk drzew oraz 161 sztuk krzewów. Zostaną również wymienione elementy małej architektury (wymiana 4 sztuk ławek oraz 4 sztuk koszy).

Opis zadania

Głównym celem projektu jest wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy ul. Szkolnej (bloki). Łącznie w ramach projektu zostanie zakupionych 14 sztuk drzew oraz 161 sztuk krzewów. Zostaną również wymienione elementy małej architektury (wymiana 4 sztuk ławek oraz 4 sztuk koszy).

Uzasadnienie realizacji zadania

Celem projektu jest poprawa estetyki terenów zielonych zlokalizowanych przy ul. Szkolnej (bloki). Zagospodarowanie terenu wraz z nowymi nasadzeniami drzew i krzewów oraz pielęgnacja istniejącej zieleni pozwoli podnieść komfort wypoczynku i zapewni atrakcyjne korzystanie z tego terenu przez mieszkańców. Wymiana elementów małej architektury również przyczyni się do poprawy estetyki terenów zielonych.

Prezentacja zadania oraz jego wartość

1) Koszt zakupu 14 drzew i 161 krzewów (wliczony transport) - 3 579,12 zł brutto
2) Koszt nasadzeń drzew i krzewów - 3 186,00 zł brutto
3) Koszt wykonania placów pod ławki i kosze wraz z montażem - 1 596,45 zł brutto
4) Koszt zakupu elementów małej architektury (4 ławki + 4 kosze montowane do podłoża) - 3 997,5‬0 zł brutto

RAZEM:  12 359,07 zł brutto

(Szczegółowy kosztorys oraz oferty cenowe w załącznikach)